فراخوان شناسايي و بكارگيري نيروهاي متخصص و توانمند براي پست هاي مديريتي

شركت ارتباطات زيرساخت در راستاي اجراي اهداف و چشم انداز سازماني خود و پيرو سياست هاي ابلاغي از سوي مراجع قانوني و تأكيدات مقام عالي وزارت مبني بر رعايت شايسته سالاري در انتخاب و انتصاب مديران ، در نظر دارد از بين نيروهاي متعهد، متخصص و توانمند و با رعايت شرايط و ضوابط زير اقدام به بكارگيري نيرو براي پست مديركل پشتيباني فني و راه اندازي نمايد.

شرايط و ضوابط مورد نياز برای متقاضیان پست مدیرکل پشتیبانی فنی و راه اندازی

  • كارمند رسمي يا پيماني شركت يا يكي از دستگاههاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يا كارمند قرارداد كارمعين شركت
  • داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته هاي تحصيلي گرايشهاي برق و مخابرات يا كامپيوتر
  • داشتن حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي

تبصره 1- براي كاركنان زن و كارمندان داراي حداكثر 45 سال سن و كمتر از 15 سال خدمت حداقل سابقه خدمت مورد نياز 4 سال مي باشد.

  • داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در سطح پست سازماني رئيس اداره / رئيس گروه يا بالاتر

تبصره 2- براي كاركنان زن و كارمندان داراي حداكثر 45 سال سن و كمتر از 15 سال خدمت حداقل سابقه مورد نياز 2 سال مي باشد.

  • نمره ارزشيابي سال گذشته حداقل 85 % امتياز
  • مديركل پشتيباني فني و راه اندازي از بين پنج نفر اولي كه بيشترين امتياز را از جدول ذيل كسب نمايند توسط كميته انتخاب و انتصاب مديران شركت انتخاب مي گردد.

معیارهای عمومی

 

مدرک تحصیلی

نوع استخدام

تجربه درسطوح مدیریتی و سرپرستی مرتبط

دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

آخرين نمره ارزشیابی

تجربه تخصصي

باقيمانده سنوات تا 30 سال

نظر مدير مربوطه *

سوابق تحقیقاتی **

لیسانس

فوق لیسانس

 

دکترا

 

قراردادكار معين

پیمانی

 

رسمی

 

از 85% تا 95%

از96% تا100%

تجربه در اداره كل پشيتباني فني و راه اندازي

 

 

تجربه در معاونت فني

تجربه درساير واحدهاي شركت

 

 

امتیاز

 

 

8

 

10

 

12

 

 

5

 

 

7

 

9

به ازای هر سال 1 امتیاز حداکثر15 امتیاز

به ازای هر100 ساعت 4 امتیاز حداکثر 8 امتیاز

 

1

 

2

هر سال5/0 امتياز

هر سال 1امتياز

هر سال 1 امتياز

هر سال 1 امتياز

حداكثر 18 امتياز

حداكثر 10 امتياز

حداکثر 6 امتیازبه ازای هر مورد2 امتیاز

مجموعاً حداكثر 20 امتياز

 

* نظر مدیرمربوطه درخصوص ویژگی هایی مانند: توانایی های مدیریتی ، ارتباطی و مشارکت در اجرای طرحها و پروژه های شرکت می باشد.

 ** منظور از سوابق تحقیقاتی سوابقی از قبیل : تالیف، ترجمه، طرح ارزنده و ثبت اختراع می باشد.

- از نتايج حاصل از اين فراخوان در صورت نياز براي ساير پستهاي مديريتي شركت نيز استفاده خواهدشد.

- متقاضيان مي توانند فايل ضميمه را تكميل و بهمراه رزومه خود، تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 20/8/97 به دفتر مديرعامل ، روابط عمومي و اموربين الملل (آقاي محمدياري شماره تماس88112731) ارسال و يا تحويل نمايند.

×