طی دو هفته گذشته؛ بیش از ۲۶میلیون دقیقه مکالمه بین ایران و عراق انجام شده است

رییس کمیته تامین ارتباطات مناسبت های ملی و مذهبی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ترافیک مکالمه در اربعین حسینی گفت: زوار ایرانی امسال در بازه زمانی دوهفته ای بیش از 26.5 میلیون دقیقه، مکالمه انجام داده اند.

اسماعیل رادکانی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به کل ترافیک مکالمه در اربعین حسینی اظهار کرد: از 24 مهر تا 8 آبان (دو هفته) 26.5 میلیون دقیقه ترافیک مکالمه بین ایران و عراق داشتیم که از این تعداد 70 درصد صادره از ایران به عراق و 30 درصد مابقی وارده از عراق به ایران بوده است.

وی با بیان اینکه پیک ترافیک مکالمه مربوط به روز یکشنبه 6 آبان بود، تصریح کرد: کیفیت ارتباطات اربعین امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما تعرفه مکالمه امسال نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است.

رادکانی خاطرنشان کرد: میزان مصرف دیتای رومینگ نیز نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

×