مکالمه بین عراق و ایران در ایام اربعین از 21 ميليون و 200 هزار دقیقه فراتر رفت

سهراب آغ بیات ؛ مدیر کل کنترل، هماهنگی و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مکالمه های انجام شده در ایام اربعین حسینی بین عراق و ایران و برعکس گفت: از 23 مهرماه تاکنون بيش از  21  ميليون و 200 هزار دقیقه مکالمه بین دو کشور ایران و عراق انجام شده است.

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت, آغ بیات با اشاره به بررسی ترافیک مکالمهها در روزهای نزدیک به روز اربعین حسینی اظهار کرد: از یکم  تا ششم آبان  ، 15 ميليون و 750 هزار دقیقه ترافیک مکالمه بین ایران و عراق داشتیم که از این میزان حدود11 ميليون و 197 هزار دقیقه سهم مکالمه از ایران به عراق وحدود 4 ميليون و 550 هزار دقیقه سهم مکالمه عراق به ایران بود.   

وی نزدیک شدن به اربعین حسینی را باعث افزایش ترافیک مکالمهها دانست و خاطرنشان کرد: دیروز (ششم آبان) حجم مکالمه ها به 3 ميليون و 312 هزار دقيقه  رسیده است که از این مقدار حدود 965 هزار دقیقه سهم ترافیک مکالمه از عراق به ایران و 2 ميليون و 347  هزار دقيقه ترافیک ایران به عراق است.

آغ بیات پیک مکالمات میان دو کشور ایران و عراق را مربوط به سال گذشته، سه روز قبل از اربعین حسینی دانست و تصریح کرد: سال گذشته در مجموع چهارمیلیون و 837 هزار و 240 دقیقه مکالمه داشتیم.

مدیرکل کنترل، هماهنگی و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت  پیک ترافیک مکالمه تلفنی روزانه بین ایران و عراق را هم چنان مربوط به صبح ها از ساعت 10تا11 و بعدازظهرها از 19 تا 21 دانست و توصیه کرد که زوار مکالمه های خود را به ساعات غیر از پیک ترافیک موکول کنند. 

×