مازیار کشاورز عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شد

طی حکمی از سوی مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ,  مازیار کشاورز عضو موظف هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شد .

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، متن حکم انتصاب وی به شرح زیر است:

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به ماده (16) اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، به موجب این حکم جناب عالی را به مدت 2 سال به سمت « عضو موظف هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت » منصوب می کنم.

امید است با اتکال به قادر متعال در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوطه در انجام وظایف محوله در امر مدیریت، هدایت و راهبری شرکت در زمینه تامین، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم مبنی بر حصول اطمینان از تامین ارتباطات زیرساختی و پایداری شبکه مادر ارتباطی در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

مدیرکل پست استان های کردستان , خراسان رضوی , مازندران , معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره  شرکت پست ج.ا.ا و معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از سوابق مدیریتی وی می باشد .

 

 

×