در هفته گذشته صورت گرفت انجام 5.5 میلیون دقیقه مکالمه بین عراق و ایران در ایام اربعین

سهراب آغ بیات ؛ مدیر کل کنترل، هماهنگی و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مکالمه های انجام شده در ایام اربعین حسینی بین عراق و ایران و برعکس گفت: از 23 مهرماه تاکنون حدود پنج میلیون و 500 هزار دقیقه مکالمه بین دو کشور ایران و عراق انجام شده است.

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت,  آغ بیات با اشاره به بررسی ترافیک مکالمهها در روزهای نزدیک به روز اربعین حسینی اظهار کرد: دقیقا یک هفته پیش یعنی 23مهر ماه، 212هزار و 625 دقیقه ترافیک مکالمه بین ایران و عراق داشتیم که از این میزان 112 هزار و 364 دقیقه سهم مکالمه از ایران به عراق و 100هزار و 261 دقیقه سهم مکالمه عراق به ایران بود.

وی نزدیک شدن به اربعین حسینی را باعث افزایش ترافیک مکالمهها دانست و خاطرنشان کرد: دیروز (30 مهر) مکالمه ها به یک میلیون و 523 هزار و 370 دقیقه رسیده است که از این مقدار یک میلیون و 37 هزار و 692 دقیقه سهم ترافیک مکالمه از عراق به ایران و 485هزار و 678 دقیقه ترافیک ایران به عراق است.

آغ بیات تصریح کرد: از سه شنبه 23 مهر ماه تا 30 مهر به مدت یک هفته در مجموع پنج میلیون و 447 هزار و 491 دقیقه مکالمه داشتیم که از این مقدار سه میلیون و 534 هزار و 475 دقیقه ترافیک مکالمه از عراق به ایران و یک میلیون و 904 هزار و 16 دقیقه سهم ترافیک ایران به عراق است.

وی پیک مکالمات میان دو کشور ایران و عراق را مربوط به سال گذشته، سه روز قبل از اربعین حسینی دانست و تصریح کرد: سال گذشته در مجموع چهارمیلیون و 837 هزار و 240 دقیقه مکالمه داشتیم.

مدیرکل کنترل، هماهنگی و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین پیک ترافیک مکالمه تلفنی روزانه بین ایران و عراق را مربوط به صبح ها از ساعت 10تا11 و بعدازظهرها از 19 تا 21 دانست و توصیه کرد که زوار مکالمه های خود را به ساعات غیر از پیک ترافیک موکول کنند.

 

 

×