معاون جدید توسعه منابع مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت طی حکمی ؛ تقی محمدی را به سمت معاون توسعه منابع مدیرعامل منصوب کرد .

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت , دکتر عباسی شاهکوه طی حکمی ؛ تقی محمدی را به سمت معاون توسعه منابع مدیرعامل منصوب کرد . وی پیش از این مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است .

هم چنین بر اساس ابلاغ صادره از سوی معاون توسعه مدیریت,هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات , مهندس خباز به سمت مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد .

×