معاون وزیر ارتباطات عراق با مهندس فتاحی دیدار کرد

کریم مزعل شبی ؛ معاون وزیر ارتباطات عراق که در راس هیاتی به ایران سفر کرده است  با مهندس فتاحی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت, شانزدهم مهر در ساختمان مرکزی این شرکت  دیدار و گفتگو کرد .

عراق

 

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت , در این دیدار طرفین در خصوص تسهیلات ارتباطی ایران و عراق گفتگو  و موضوعات مختلف دو جانبه مورد توافق قرار گرفت  . 

پس از این دیدار ؛ هیات عراقی از ساختمان کلاه فرنگی بازدید کردند .

×