نوع: مناقصه
شماره: 97/2
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 97/2

(خريد تجهیزات دوربین مداربسته جهت پوشش تصویری  مراکزPCو SC سراسر کشور)

    شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات   نسبت به ارزيابي كيفي  مناقصه گران به منظور خريد،حمل وتحویل تجهیزات دوربین مداربسته جهت پوشش تصویری  مراکزPC و SC سراسر کشور از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای اقدام و خرید فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهينامه صلاحيت کار یکی از مراجع ذی صلاح با اعتبارلازم وكافي به لحاظ زماني بشرح ذیل می باشند در قالب قرارداد واگذار نماید.  لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات  بیشتر به  نشانی   www.setadiran.ir  مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  نسبت به کسب اطلاعات و تهیه اسناد اقدام نمایند.

1- داشتن حداقل رتبه 3 شورای عالی انفورماتیک در رشته خدمات پشتیبانی،  شبکه داده های  رایانه ای ومخابراتی ، تولید وارائه دستگاه های جانبی ، تولید وارائه قطعات وملزومات مطابق رتبه بندی شرکت های انفورماتیک از سایت سامامه جامع صلاحیت عوامل نظام فنی واجرائی (ساجات )

2- داشتن حداقل رتبه 3 در رشته ارتباطات از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری مطابق آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مناقصه گران

  1. شماره ثبتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):  200971022000010     

2- نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت -  به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه همکف ، واحد فروش اسناد با تلفن تماس 88113636 و دورنگار : 88465433

3- بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

4- زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت  16/00روز دوشنبه مورخ  09 / 07 /97 

5-آخرین مهلت ثبت  پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روز سه شنبه   مورخ 24 / 07 /97 در سامانه ستاد ثبت نماید .

6-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه  مورخ 25/07/97درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.  بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                         شركت ارتباطات زير ساخت

×