مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از مراکز ارتباطی ایستگاههای استان آذربایجان غربی دیدار کرد

دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که به استان آذربایجان غربی سفر کرده است ، صبح امروز از مرکز PC ارومیه بازدید کرد.

به گزارش دفتر مدیرعامل و روابط عمومی وامور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت ،دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که به همراه حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل در استان آذربایجان غربی به سر می برد ، از ایستگاه های ارتباطی بازدید و از نزدیک وضعیت شبکه انتقال و دیتای زیرساخت استان را بررسی کرد و در خصوص مشکلات و موانع موجود رهنمودهای لازم را ارائه داد.

2

در ادامه این سفر دکتر عباسی شاهکوه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان غربی حضور یافت و طی نشست صمیمانه ای با کارکنان این اداره کل دیدار و گفتگو کرد.

3

در آغاز این دیدار , مهندس حيدرزاده مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان غربي , گزارشي از ظرفيت ارتباطي اين استان , ميزان پیشرفت پروژه های عمرانی ، پروژه های نوسازی و بهسازی دیتا ، سوئیچ ، ساختمان تاسيسات ، انتقال ، فیبر ، نیرو و شرايط نيروي انساني را ارائه کرد و پس از آن هر یک از همکاران سوالات و دغدغه های خود را مطرح کردند .

رسیدگی به امور رفاهی و حقوقی کارکنان و ساختار سازمانی و چابک سازی شرکت ارتباطات زیرساخت از جمله موارد مطرح شده همکاران در این دیدار بود. 

  همچنین دکتر عباسی در جلسه ای که با حضور پرسنل پیمانکار نگهداری استان تشکیل شد شرکت و ضمن گفتگو با آنان , مسائل و مشکلات بخش نگهداری را بررسی کرد .

×