نوع: مناقصه
شماره: 97/12
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه 97/12

مناقصه شماره 200971022000006

(خريد تجهيزات و خدمات جهت ايجاد مركز هم مكاني بومهن)

    شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات   نسبت به ارزيابي كيفي  مناقصه گران به منظورخريد تجهيزات و خدمات جهت اجراي پروژه ايجاد مركز سرويس هم مكاني سايت بومهن شامل (طراحي ،مقاوم سازي ، ارائه راه حل ها ،تأمين تجهيزات و قطعات يدكي ،تهيه و ارائه ليسانسها و گواهي هاي لازم ، تست و بازديد كارخانه اي ،حمل تجهيزات به سايت ، نصب و راه اندازي، پياده سازي و آزمايش و تحويل و قبولي ، ايجاد قابليت بهره برداري و ارائه سرويس هم مكاني ،مستند سازي ، گارانتي ، پشتيباني و ساير تعهدات) بصورت كليد در دست از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام و خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهينامه معتبر انفورماتيك در رسته انتقال اطلاعات رشته شبكه داده هاي رايانه­اي و مخابراتي با رتبه يك و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در زمينه ارتباطات از سازمان برنامه بودجه كشور(مطابق با سايت سامانه جامع http://sajar.mporg.ir  )با اعتبارلازم وكافي به لحاظ زماني در قالب قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات  بیشتر به   نشانی   www.setadiran.ir    مراجعه واز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذيل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

1- نام و نشاني مناقصه گزار : شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان شريعتي ، نرسيده به پل سيدخندان ، روبروی خيابان شهيد قندي ، ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت ، طبقه همكف، دورنگار : 88112147

2- بهاي فروش اسناد : رایگان می باشد.

3-زمان و مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت 9 روزشنبه مورخ 17/6 /97

4-آخرين مهلت ثبت  پيشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روزشنبه مورخ 31/6/97 در سامانه ستاد ثبت نماید .

5-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ1/7/97درمحل امور هماهنگی  كميسيون معاملات واقع درطبقه 15اتاق1509 ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت .

پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.  بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

                                                                                                         شركت ارتباطات زير ساخت

×