جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت ارتباطات‌ زیرساخت با کارکنان اداره کل ارتباطات‌ زیرساخت استان خراسان رضوی

مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تشریح سیاست ها و اهداف شرکت در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی حضور یافتند .

جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور مهندس معارفی نائب رئیس هیات مدیره ، مهندس خضر دوست عضو هیات مدیره ، همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات ، نظر پور مدیر کل ارتباطات زیرساخت شهرستانهای استان تهران و امور هماهنگی ، احمدوند معاون دفترمدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل و مدیریت و کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی صبح امروز در مشهد برگزار شد.

در این جلسه سیاست ها و برنامه های شرکت توسط اعضای هیات مدیره تشریح و به سوالات حاضرین در خصوص موارد مختلف رفاهی ،اداری و فنی پاسخ داده شد .

×