​​​آذربایجان-شرقی1_0

مظفر یوسف زاده

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان آذربایجان شرقی

​​آذربایجان-غربی1

اسد حیدرزاده

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان آذربایجان غربی

اردبیل1

کاظم صفری

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان اردبیل

اصفهان1

مجید محمدخانی

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان اصفهان

زارع

محمدرضا زارع

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان البرز

ایلام

حسن بیگی

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان ایلام

بوشهر1

امین موسوی

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان بوشهر

چارمحال1_0

مرتضی سقایی

مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان چهارمحال و بختیاری

 
×