شركت ارتباطات زيرساخت هسته اصلي شبكه ملي اطلاعات است

شركت ارتباطات زيرساخت داراي شبكه اي است كه هسته اصلي شبكه ملي اطلاعات است وتوسعه اين بخش زيربناي توسعه ساير بخش هاست .
دكتر صادق عباسي شاهكوه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت كه در همايش سراسري مسولان حراست استانها ي شركت ارتباطات زيرساخت سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: هر چه به سمت الكترونيكي شدن ابعاد مختلف خدمات پيش مي رويم كار ما براي تامين زيرساخت شبكه ارتباطي حساس تر مي شود
وي خاطر نشان كرد: بر اساس برنامه ششم بازار ICT در كشور هر سال بايد حدود20 درصد بزرگتر ونهايت دو و نيم برابر شود و ما مكلفيم بر اساس اين اسناد، حود رابا نياز مشتريان تطبيق دهيم .
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به اين نكته كه تا پايان برنامه ششم توسعه هشتاد درصد خانوارها بايد حداقل سرعت 20 مگابيت برثانيه دسترسي داشته باشند يادآور شد : اين هدف گذاري براي تحقق ارايه خدمات مطلوب الكترونيكي به مردم درتمامي حوزه ها به ويژه در بخش سلامت،آموزش،دولت الكترونيك ،بانكداري و... است .
دكتر عباسي شاهكوه افزود : بايد تلاش كنيم شبكه اي كه در اختيار ماست به نحوي از نظر كيفيت و كميت توسعه يابد كه باكاهش سهم هزينه هاي اپراتورهاي ICT ، استفاده ازخدمات را براي مشتريان اقتصادي كند.
وي با تقدير از همكاران حراست استان ها كه وظيفه حفاظت از دارايي هاي شركت و كمك به پايداري اين شبكه را بر عهده دارند ،افزود:ما شاهديم اين همكاران با وجود مشكلات ، تمام تلاش خود را براي كمك به پايداري اين شبكه به كار مي گيرند.
در ادامه مهندس فنايي رييس مركز حراست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طي سخنان كوتاه گفت: هنر حراست اخلاق مداري و اطلاع رساني به موقع است.
وي با اشاره به اين نكته كه براي تحقق اهداف بايد نگاه ملي داشته باشيم افزود :كاركنان حراست با ايفاي رسالت خطيرخود، مي توانند به عنوان بازوان اجرايي در پويايي و سلامت مجموعه به مديران ارشد سازمان كمك كنند .
در آغاز مراسم دكتر نوروزي مديركل حراست ، با اشاره به شعار اين همايش با عنوان محوريت آينده نگري ،ارتقاي اشرافيت گفت:در دنياي امروز شيوه برنامه ريزي سنتي منسوخ شده و عدم قطعيت هاي فرواني پيرامون ما را فرا گرفته است.
وي افزود: در چنين شرايطي آينده نگري و آينده نگاري موضوع مهمي در برنامه ريزي بلند مدت است و اين امكان را در اختيار مديران وبرنامه ريزان قرار مي دهد تا امكانات را براي دسترسي به اهداف تعيين شده بسيج كنند.

DSC_9349.JPG
در پايان مراسم استان ها ي برتر درحوزه حراست لوح تقدير خود را از دكتر عباسي دريافت كردند.

 

×