عضويت مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت در شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات

 طي احكامي از سوي مهندس  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات،  آقایان: دكتر صادق عباسی شاهکوه، حسین فلاح جوشقانی، رسول سراییان و سیروس موثقی  به عضویت این شورا منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات احکام ساختار جدید شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات با هدف  تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و باتوجه به سند تبیین الزامات این شبکه و در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی،صادر شده است .

شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به صورت ماهانه تشکیل جلسه مي دهد و پیشرفت این پروژه را بررسي می کند.

همچنین براساس احکام ديگري آقایان: مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.

مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه ها این شورا نیز به دكتر بهزاد اکبری عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت  سپرده شد و سیروس موثقی نیز به عنوان مسوول گروه برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها معرفی شد.

همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که بر اساس احکام صادر شده از سوي مهندس  آذری جهرمی، روسا و دبیران این کمیته ها به شرح زیر هستند

-           کمیته زیرساخت و دسترسی: حسین فلاح جوشقانی (رییس) و مجید حقی (دبیر)

-           کمیته محتوا و کسب و کارها: رسول سراییان (رییس) و مهدی فسنقری (دبیر)

-           کمیته امنیت: مهندس حمید فتاحی  عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت (رییس)، محمد گودرزی (دبیر)

×