مدير كل دفتر مدير عامل و روابط عمومي و امور بين الملل با حفظ سمت دبير هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت شد

طي حكمي از سوي فرهاد معارفي نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت ، حسنعلي عيسي زاده مدير كل دفتر مدير عامل و روابط عمومي و امور بين الملل با حفظ سمت، به عنوان دبير هيات مديره اين شركت منصوب شد .
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت با توجه به موافقت هيات مديره شركت در خصوص ضرورت تكاليف مقرر ، اعمال و رعايت اصول راهبردي شركت در اين حكم آمده است:
سازماندهي جلسات ، تنظيم و بازبيني صورتجلسات هيأت مديره به منظور اطمينان از انطباق با مفاد ماده 21 اساسنامه ،ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيأت مديره ، تعامل و هماهنگي لازم با دفتر امور مجامع شركت ها در وزارت متبوع به منظور طرح مصوبات هيأت مديره ،بر اساس ماده 15 اساسنامه شركت .
ابلاغ تصميمات هيأت مديره كه به تأييد و تنفيذ مجمع عمومي رسانيده شده است به حوزه هاي ذيربط شركت و نظارت بر حسن اجراي آن و هماهنگي جهت برگزاري جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام ، از جمله وظايف اصلي در اين حكم است.

عيسي زاده كه داراي فوق لیسانس مدیریت استراتژیک و دانشجوي دكتراي مديريت تطبيقي و توسعه  است، همكاري خود را با شركت پست از سال 1376 به عنوان ريیس اداره پست شهرستانهای خلخال و پارس آباد مغان آغاز كرد.
مدرس دانشگاه علمی و کاربردی ، مدیر کل منطقه 11 پستی تهران ونماینده و مجری خدمات پستی در قوه قضائیه ، مدیر کل پست استان اردبیل ،سرپرست مرکز مکانیزه پست ج ا. ا، مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام ، مدير كل دفتر هماهنگي امور استانهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ومعاون دفتر هيات مديره و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت از جمله مسئوليت هاي وي در گذشته به شمار مي رود.

 

×