مهندس نرگس طاهری معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیر ساخت شد

در اقدامی بی سابقه برای نخستین بار در رده های مدیریت ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی از سوی فرهاد معارفی سرپرست شرکت ارتباطات زیر ساخت مهندس نرگس طاهری معاون راهبردی و توسعه کسب و کار این شرکت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، مهندس نرگس طاهری پیش از این سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه  شرکت ارتباطات زیر ساخت را بر عهده داشت .

وی در سال 1373 به استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت درآمد و در سوابق کاری خود سمت های  مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه و  رئیس اداره اطلاعات و آمار و خدمات مکانیزه در معاونت طرح و توسعه و فناوری های نوین را دارد.

این حکم علاوه بر تاکید بر توانمندی های مدیریتی و تخصصی مهندس نرگس طاهری نشانگر توجه ویژه دولت تدبیرو امید به استفاده از ظرفیت بانوان در رده های مدیریت ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود.

در بخشی از این حکم آمده است : " نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی به موجب ابلاغ ، سرکار عالی از تاریخ 24/7/96 به سمت معاون راهبردی و توسعه کسب و کار منصوب می گردید.امید است در جهت تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین نصب العین قرار دادن تقوای الهی برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری نمایید."      

×