مهندس نظرپور
احمد نظر پور
مدیرکل ارتباطات زير ساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استانها

​​​آذربایجان-شرقی1_0

مظفر یوسف زاده
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان آذربایجان شرقی
آذربایجان-غربی1
اسد حیدرزاده
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان آذربایجان غربی
اردبیل1
کاظم صفری
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان اردبیل
اصفهان1
مجید محمدخانی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان اصفهان
زارع
محمدرضا زارع
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان البرز
ایلام
حسن بیگی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان ایلام
بوشهر1
امین موسوی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان بوشهر
چارمحال1_0
مرتضی سقایی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان چهارمحال و بختیاری
  رضائی نیا
حمیدرضا رضائی نیا
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان خراسان رضوی
دست پاک
امید دست پاک
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان خراسان شمالی
خراسان-جنوبی1
وحید ناصری
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان خراسان جنوبی
خوزستان
محمد غدیرپور
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان خوزستان
زنجان1
مسعود حدادی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان زنجان
سمنان1
محسن آقابابائیان
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان سمنان
سیستان-و-بلوچستان1
محمد مرتضوی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان سیستان و بلوچستان
فارس
حمدعلی ظهیری
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان فارس
قزوین1
حسین قلی پور
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان قزوین
قم
سید مهدی طبائی فضلی
مدیر کل ارتباطات زير ساخت استان قم
کردستان1
ابراهیم ادریسی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان کردستان
کرمانشاه1
حمید رضا نوشادفر
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان کرمانشاه
کرمان1
علی اباذری
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان کرمان
شجاعی
محمد شجاعی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
بهرام لشكربلوك
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان گلستان
گیلان1
رامین خوش پسند
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان گیلان
لرستان1
داریوش کوشکی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان لرستان
مازندران1
حسین پولائی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان مازندران
مرکزی1
مصطفی برفره
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان مرکزی
هرمزگان
علی اصغر ابوالقاسمی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان هرمزگان
همدان1
مرتضی غفار تبریزی
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان همدان
یزد1
رضا ذوالفقاری
مدیرکل ارتباطات زير ساخت استان یزد
 
×