/ اخبار
نیروی انسانی مهمترین رکن هر سازمان است
ارزشمندترین واساسی ترین رکن هر سازمان منابع انسانی است که در صورت استفاده صحیح، به موقع وبجا از توانمندیهای این منابع، می توان ضعف های درونی و تهدیدهای برونی سازمان را رفع کرد و قوت های درونی و فرصت های برونی را به بهترین شکلی به خدمت سازمان در آورد.
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۱
سامانه RPKI در شرکت ارتباطات زیر ساخت استقرار یافت
به منظورارتقاء امنیت مسیریابی ترافیک داخلی و خارجی در شبکه ملی اطلاعات، سامانه RPKI در شرکت ارتباطات زیر ساخت راه اندازی و استقرار یافت.
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
از خدمات فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت ارتباطات زیرساخت تجلیل شد
طی مراسمی با حضور مهندس فتاحی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از خدمات فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت تجلیل و قدردانی شد.
۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰
تجلیل از حسابداران شرکت ارتباطات زیرساخت
به مناسبت روز حسابدار طی مراسمی با حضور مهندس کشاورز عضو هیات مدیره ، تقی محمدی معاون توسعه منابع و داود کاشانی ذیحسابی و مدیرکل مالی از کارکنان بخش حسابداری شرکت تجلیل و قدردانی شد .
۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷
نیروی انسانی مهمترین رکن هر سازمان است
ارزشمندترین واساسی ترین رکن هر سازمان منابع انسانی است که در صورت استفاده صحیح، به موقع وبجا از توانمندیهای این منابع، می توان ضعف های درونی و تهدیدهای برونی سازمان را رفع کرد و قوت های درونی و فرصت های برونی را به بهترین شکلی به خدمت سازمان در آورد.
سامانه RPKI در شرکت ارتباطات زیر ساخت استقرار یافت
به منظورارتقاء امنیت مسیریابی ترافیک داخلی و خارجی در شبکه ملی اطلاعات، سامانه RPKI در شرکت ارتباطات زیر ساخت راه اندازی و استقرار یافت.
از خدمات فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت ارتباطات زیرساخت تجلیل شد
طی مراسمی با حضور مهندس فتاحی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از خدمات فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت تجلیل و قدردانی شد.
تجلیل از حسابداران شرکت ارتباطات زیرساخت
به مناسبت روز حسابدار طی مراسمی با حضور مهندس کشاورز عضو هیات مدیره ، تقی محمدی معاون توسعه منابع و داود کاشانی ذیحسابی و مدیرکل مالی از کارکنان بخش حسابداری شرکت تجلیل و قدردانی شد .

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۰۵