» اخبار
کارگاه آموزشی توجیهی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد برگزار شد
با همت اداره کل حراست شرکت،کارگاه‌های آموزشی توجیهی عوامل نگهبانی حراست و کارکنان نگهداری شبکه و نگهداری تأسیسات و پرسنل غیرحاکمیتی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰
برگزاری دوره آموزشی اصول حفاظت فیزیکی وامنیتی
دوره آموزشی اصول حفاظت فیزیکی وامنیتی برای عوامل نگهبانی وکارکنان فنی واداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام ، بیستم شهریورماه برگزار شد .
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۴۷
دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان چهار محال و بختیاری برگزار شد
کارگاه آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی ارتباطات زیرساخت استان چهار محال و بختیاری به صورت ویدئو کنفرانس 16 شهریور ماه سالجاری و با حضور کلیه عوامل حفاظت فیزیکی و کلیه پرسنل رسمی و واحدهای فنی شاغل در مرکز pc شهرکرد برگزار شد .
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۷
مانورپدافند غیر عامل در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد
مانورپدافند غیر عامل به منظور تست پایداری لینک های ارتباطی شبکه ی زیرساخت با حضور مهندس کوشکی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان، مدیر کل پدافندغیر عامل و نمایندگان فنی صدا و سیما پنجم شهریورماه در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد .
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۰۷
کارگاه آموزشی توجیهی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد برگزار شد
با همت اداره کل حراست شرکت،کارگاه‌های آموزشی توجیهی عوامل نگهبانی حراست و کارکنان نگهداری شبکه و نگهداری تأسیسات و پرسنل غیرحاکمیتی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .
برگزاری دوره آموزشی اصول حفاظت فیزیکی وامنیتی
دوره آموزشی اصول حفاظت فیزیکی وامنیتی برای عوامل نگهبانی وکارکنان فنی واداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام ، بیستم شهریورماه برگزار شد .
دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان چهار محال و بختیاری برگزار شد
کارگاه آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی ارتباطات زیرساخت استان چهار محال و بختیاری به صورت ویدئو کنفرانس 16 شهریور ماه سالجاری و با حضور کلیه عوامل حفاظت فیزیکی و کلیه پرسنل رسمی و واحدهای فنی شاغل در مرکز pc شهرکرد برگزار شد .
مانورپدافند غیر عامل در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد
مانورپدافند غیر عامل به منظور تست پایداری لینک های ارتباطی شبکه ی زیرساخت با حضور مهندس کوشکی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان، مدیر کل پدافندغیر عامل و نمایندگان فنی صدا و سیما پنجم شهریورماه در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد .
کارگاه آموزشی توجیهی کارکنان اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد برگزار شد
با همت اداره کل حراست شرکت،کارگاه‌های آموزشی توجیهی عوامل نگهبانی حراست و کارکنان نگهداری شبکه و نگهداری تأسیسات و پرسنل غیرحاکمیتی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .
برگزاری دوره آموزشی اصول حفاظت فیزیکی وامنیتی
دوره آموزشی اصول حفاظت فیزیکی وامنیتی برای عوامل نگهبانی وکارکنان فنی واداری اداره کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام ، بیستم شهریورماه برگزار شد .
دوره آموزشی توجیهی و حفاظتی برای عوامل نگهبانی حراست استان چهار محال و بختیاری برگزار شد
کارگاه آموزشی توجیهی ، حفاظتی عوامل نگهبانی ارتباطات زیرساخت استان چهار محال و بختیاری به صورت ویدئو کنفرانس 16 شهریور ماه سالجاری و با حضور کلیه عوامل حفاظت فیزیکی و کلیه پرسنل رسمی و واحدهای فنی شاغل در مرکز pc شهرکرد برگزار شد .
مانورپدافند غیر عامل در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد
مانورپدافند غیر عامل به منظور تست پایداری لینک های ارتباطی شبکه ی زیرساخت با حضور مهندس کوشکی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان، مدیر کل پدافندغیر عامل و نمایندگان فنی صدا و سیما پنجم شهریورماه در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان لرستان برگزار شد .

 

برگزیده اخبار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
برگزیده اخبار 30 شهریور
برگزیده اخبار 27 شهرور
برگزیده اخبار 26 شهریور
برگزیده اخبار 25 شهریور
برگزیده اخبار 24 شهریور
برگزیده اخبار 23 شهریور
برگزیده اخبار 20 شهریور
برگزیده اخبار 17 شهریور
برگزیده اخبار 16 شهریور
برگزیده اخبار 13 شهریور
برگزیده اخبار12 شهریور
برگزیده اخبار 11 شهریور
برگزیده اخبار 10 شهریور
برگزیده اخبار 9 شهریور
برگزیده اخبار 6 شهریور 
برگزیده اخبار 5 شهریور
برگزیده اخبار 4 شهریور
برگزیده اخبار 3 شهریور
برگزیده اخبار 2 شهریور
برگزیده اخبار 28 مرداد
برگزیده اخبار 27 مرداد
برگزیده اخبار 26 مرداد
برگزیده اخبار 23 مرداد
برگزیده اخبار 22 مرداد
برگزیده اخبار 19 مرداد
برگزیده اخبار 16 مرداد
برگزیده اخبار 15 مرداد
برگزیده اخبار 14 مرداد
برگزیده اخبار 13 مرداد
برگزیده اخبار 12 مرداد
برگزیده اخبار 9 مرداد
برگزیده اخبار 8 مرداد
برگزیده اخبار 7 مرداد
برگزیده اخبار 6 مرداد
برگزیده اخبار 5 مرداد
برگزیده اخبار 2 مرداد
برگزیده اخبار 1 مرداد
برگزیده اخبار 31 تیر
برگزیده اخبار 30 تیر
برگزیده اخبار26 تیر
برگزیده اخبار 25 تیر
برگزیده اخبار 24 تیر
برگزیده اخبار23 تیر
برگزیده اخبار 22 تیر
برگزیده اخبار 18 تیر
برگزیده اخبار 17 تیر
 برگزیده اخبار 16 تیر
 برگزیده اخبار 15 تیر
برگزیده اخبار 12 تیر
 برگزیده اخبار 11 تیر
 برگزیده اخبار 10 تیر
برگزیده اخبار 9 تیر
 برگزیده اخبار 5 تیر
برگزیده اخبار 4 تیر
 برگزیده اخبار 3 تیر
برگزیده اخبار 2 تیر
برگزیده اخبار 1 تیر
 برگزیده اخبار 29 خرداد
 برگزیده اخبار 28 خرداد
 برگزیده اخبار 27 خرداد
برگزیده اخبار26خرداد   
برگزیده اخبار25خرداد  
 برگزیده اخبار22خرداد  
 برگزیده اخبار21خرداد  
 برگزیده اخبار19و 20خرداد  
برگزیده اخبار13خرداد  
برگزیده اخبار12خرداد 
 برگزیده اخبار11خرداد
برگزیده اخبار 8 خرداد
 برگزیده اخبار 7 خرداد
 برگزیده اخبار 5 خرداد
برگزیده اخبار 4 خرداد
 برگزیده اخبار 1 خرداد
برگزیده اخبار 31 اردیبهشت
برگزیده اخبار 30 اردیبهشت 
برگزیده اخبار 29 اردیبهشت 
برگزیده اخبار 28 اردیبهشت