» اخبار
حضور مدیر و کارکنان ارتباطات زیرساخت البرز درمراسم بزرگداشت سپهبد شهیدسلیمانی
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور دکتر زارع مدیر و جمعی از کارکنان ارتباطات زیر ساخت استان البرز 16 دی ماه سالجاری در محل زیر ساخت استان برگزار شد.
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
برگزاری مسابقات ورزشی در ارتباطات زیرساخت استان البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی
به مناسبت هفته تربیت بدنی و به منظور توسعه فرهنگ ورزش مسابقات ورزشی دررشته های مختلف ورزشی در زیرساخت استان البرز برگزار شد.
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
برگزاری جلسه کنترل پروژه نور 2در زیر ساخت استان خوزستان
چهارمین جلسه کنترل پروژه نور 2 با حضور مهندس نجاتی امیری مدیرکل نظارت فنی ، مهندس غدیرپورمدیرارتباطات زیرساخت استان خوزستان، کارشناسان فنی زیرساخت استان و مدیرعامل و مدیران شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 18 دی ماه سالجاری در زیرساخت استان برگزارشد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰
حضور مدیر و کارکنان ارتباطات زیرساخت استان همدان در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور آحاد مردم و مسئولین کشوری و لشگری استان همدان 15 دی ماه سال جاری در میدان امام خمینی این استان برگزار شد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷
حضور مدیر و کارکنان ارتباطات زیرساخت البرز درمراسم بزرگداشت سپهبد شهیدسلیمانی
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور دکتر زارع مدیر و جمعی از کارکنان ارتباطات زیر ساخت استان البرز 16 دی ماه سالجاری در محل زیر ساخت استان برگزار شد.
برگزاری مسابقات ورزشی در ارتباطات زیرساخت استان البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی
به مناسبت هفته تربیت بدنی و به منظور توسعه فرهنگ ورزش مسابقات ورزشی دررشته های مختلف ورزشی در زیرساخت استان البرز برگزار شد.
برگزاری جلسه کنترل پروژه نور 2در زیر ساخت استان خوزستان
چهارمین جلسه کنترل پروژه نور 2 با حضور مهندس نجاتی امیری مدیرکل نظارت فنی ، مهندس غدیرپورمدیرارتباطات زیرساخت استان خوزستان، کارشناسان فنی زیرساخت استان و مدیرعامل و مدیران شرکت گسترش تداوم نور پارسیان 18 دی ماه سالجاری در زیرساخت استان برگزارشد.
حضور مدیر و کارکنان ارتباطات زیرساخت استان همدان در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور آحاد مردم و مسئولین کشوری و لشگری استان همدان 15 دی ماه سال جاری در میدان امام خمینی این استان برگزار شد.

 

برگزیده اخبار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
برگزیده اخبار 29 دی
برگزیده اخبار 28 دی
برگزیده اخبار 25 دی
برگزیده اخبار 24 دی
برگزیده اخبار 23 دی
برگزیده اخبار 21 دی
برگزیده اخبار 18 دی
برگزیده اخبار 17 دی 
برگزیده اخبار 15 دی
برگزیده اخبار 14 دی 
برگزیده اخبار 11 دی
برگزیده اخبار 10 دی
برگزیده اخبار 9 دی
برگزیده اخبار 8 دی
برگزیده اخبار 7 دی
برگزیده اخبار 4 دی
برگزیده اخبار 3 دی
برگزیده اخبار 2 دی
برگزیده اخبار 1 دی
برگزیده اخبار 30 آذر
برگزیده اخبار 27 آذر
برگزیده اخبار 26 آذر
برگزیده اخبار 25 آذر
برگزیده اخبار 24 آذر
برگزیده اخبار 23 آذر
برگزیده اخبار 19 آذر
برگزیده اخبار 18 آذر
برگزیده اخبار 17 آذر
برگزیده اخبار 16 آذر
برگزیده اخبار 13 آذر
برگزیده اخبار 12 آذر
برگزیده اخبار 11 آذر
برگزیده اخبار 10آذر
برگزیده اخبار 9 آذر
برگزیده اخبار6 آذر
برگزیده اخبار 5 آذر
برگزیده اخبار 4 اذر
برگزیده اخبار 3 اذر
برگزیده اخبار 2 آذر
برگزیده اخبار 25 ابان
برگزیده اخبار 22 ابان
برگزیده اخبار21 ابان
برگزیده اخبار 20 ابان
برگزیده اخبار 19 آبان
برگزیده اخبار 18 آبان
برگزیده اخبار 14 آبان
برگزیده اخبار 13 آبان
برگزیده اخبار 12 آبان
برگزده اخبار 8 آبان
برگزیده اخبار 6 آبان
برگزیده اخبار 4 آبان
برگزیده اخبار 1 آبان
برگزیده اخبار 30 مهر
برگزیده اخبار 29 مهر
برگزیده اخبار 28 مهر
برگزیده اخبار24 مهر
برگزیده اخبار23 مهر
برگزیده اخبار 22 مهر
برگزیده اخبار 21 مهر
برگزیده اخبار 20 مهر
برگزیده اخبار 14 مهر
برگزیده اخبار 9 مهر
برگزیده اخبار 8 مهر
برگزیده اخبار 7 مهر
برگزیده اخبار 6 مهر 
برگزیده اخبار 3 مهر
برگزیده اخبار 2 مهر
برگزیده اخبار1 مهر
برگزیده اخبار 31 شهریور
برگزیده اخبار 30 شهریور
برگزیده اخبار 27 شهرور
برگزیده اخبار 26 شهریور
برگزیده اخبار 25 شهریور
برگزیده اخبار 24 شهریور
برگزیده اخبار 23 شهریور
برگزیده اخبار 20 شهریور
برگزیده اخبار 17 شهریور
برگزیده اخبار 16 شهریور
برگزیده اخبار 13 شهریور
برگزیده اخبار12 شهریور
برگزیده اخبار 11 شهریور
برگزیده اخبار 10 شهریور
برگزیده اخبار 9 شهریور
برگزیده اخبار 6 شهریور 
برگزیده اخبار 5 شهریور
برگزیده اخبار 4 شهریور
برگزیده اخبار 3 شهریور
برگزیده اخبار 2 شهریور
برگزیده اخبار 28 مرداد
برگزیده اخبار 27 مرداد
برگزیده اخبار 26 مرداد
برگزیده اخبار 23 مرداد
برگزیده اخبار 22 مرداد
برگزیده اخبار 19 مرداد
برگزیده اخبار 16 مرداد
برگزیده اخبار 15 مرداد
برگزیده اخبار 14 مرداد
برگزیده اخبار 13 مرداد
برگزیده اخبار 12 مرداد
برگزیده اخبار 9 مرداد
برگزیده اخبار 8 مرداد
برگزیده اخبار 7 مرداد
برگزیده اخبار 6 مرداد
برگزیده اخبار 5 مرداد
برگزیده اخبار 2 مرداد
برگزیده اخبار 1 مرداد
برگزیده اخبار 31 تیر
برگزیده اخبار 30 تیر
برگزیده اخبار26 تیر
برگزیده اخبار 25 تیر
برگزیده اخبار 24 تیر
برگزیده اخبار23 تیر
برگزیده اخبار 22 تیر
برگزیده اخبار 18 تیر
برگزیده اخبار 17 تیر
 برگزیده اخبار 16 تیر
 برگزیده اخبار 15 تیر
برگزیده اخبار 12 تیر
 برگزیده اخبار 11 تیر
 برگزیده اخبار 10 تیر
برگزیده اخبار 9 تیر
 برگزیده اخبار 5 تیر
برگزیده اخبار 4 تیر
 برگزیده اخبار 3 تیر
برگزیده اخبار 2 تیر
برگزیده اخبار 1 تیر
 برگزیده اخبار 29 خرداد
 برگزیده اخبار 28 خرداد
 برگزیده اخبار 27 خرداد
برگزیده اخبار26خرداد   
برگزیده اخبار25خرداد  
 برگزیده اخبار22خرداد  
 برگزیده اخبار21خرداد  
 برگزیده اخبار19و 20خرداد  
برگزیده اخبار13خرداد  
برگزیده اخبار12خرداد 
 برگزیده اخبار11خرداد
برگزیده اخبار 8 خرداد
 برگزیده اخبار 7 خرداد
 برگزیده اخبار 5 خرداد
برگزیده اخبار 4 خرداد
 برگزیده اخبار 1 خرداد
برگزیده اخبار 31 اردیبهشت
برگزیده اخبار 30 اردیبهشت 
برگزیده اخبار 29 اردیبهشت 
برگزیده اخبار 28 اردیبهشت