/ اخبار
دوربین های پایش تصویر ترافیک جاده ای به شبکه فیبرنوری زیرساخت استان ایلام متصل  می شود
در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت های ارتباطی در سطح استان ایلام ،دوربین های پایش و تصویر ترافیک جاده ای به شبکه فیبرنوری زیرساخت استان ایلام متصل می شود.
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
تقدیر از کارمند نمونه عفاف و حجاب ارتباطات زیرساخت استان مازندران
به مناسبت هفته عفاف و حجاب؛ مهندس صالحیان مدیر ارتباطات زیرساخت استان مازندران از کارمند نمونه عفاف و حجاب زیرساخت استان تقدیر کرد.
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۸
مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با فرماندار شهرستان بابل دیدار کرد
در راستای تعامل و ارتباط نزدیک با مسئولین استان ، مهندس صالحیان مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با دکتر ولیزاده فرماندار شهرستان بابل هفدهم تیرماه سالجاری دیدار کرد .
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) دهم لغایت یازدهم ماه سالجاری به مدتی دو روز در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد.
۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
دوربین های پایش تصویر ترافیک جاده ای به شبکه فیبرنوری زیرساخت استان ایلام متصل  می شود
در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت های ارتباطی در سطح استان ایلام ،دوربین های پایش و تصویر ترافیک جاده ای به شبکه فیبرنوری زیرساخت استان ایلام متصل می شود.
تقدیر از کارمند نمونه عفاف و حجاب ارتباطات زیرساخت استان مازندران
به مناسبت هفته عفاف و حجاب؛ مهندس صالحیان مدیر ارتباطات زیرساخت استان مازندران از کارمند نمونه عفاف و حجاب زیرساخت استان تقدیر کرد.
مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با فرماندار شهرستان بابل دیدار کرد
در راستای تعامل و ارتباط نزدیک با مسئولین استان ، مهندس صالحیان مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با دکتر ولیزاده فرماندار شهرستان بابل هفدهم تیرماه سالجاری دیدار کرد .
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) دهم لغایت یازدهم ماه سالجاری به مدتی دو روز در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲