/ اخبار
انتصابات جدید در  شرکت ارتباطات زیر ساخت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور احکام جداگانه‌ای اعضای جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت را منصوب کرد.
۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به شرایط ویژه همه گیری بیماری کرونا و لزوم همدلی و همکاری برای پیشگیری از گسترش بیش از حد این بیماری، کمیته ویژه ای را مأمور پیگیری مسائل مربوط به این بیماری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کرد.
۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴
انتصابات جدید در وزارت ارتباطات باهدف حفظ پویایی بدنه مدیریتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور احکام جداگانه‌ای معاونان جدید برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منصوب کرد.
۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد
جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور اعضای مجمع به منظور بررسی بودجه و برنامه عملیاتی پیشنهادی سال 1400 و همچنین بررسی بودجه اصلاحی سال 99 برگزار شد.
۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
انتصابات جدید در  شرکت ارتباطات زیر ساخت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور احکام جداگانه‌ای اعضای جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت را منصوب کرد.
کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به شرایط ویژه همه گیری بیماری کرونا و لزوم همدلی و همکاری برای پیشگیری از گسترش بیش از حد این بیماری، کمیته ویژه ای را مأمور پیگیری مسائل مربوط به این بیماری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کرد.
انتصابات جدید در وزارت ارتباطات باهدف حفظ پویایی بدنه مدیریتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور احکام جداگانه‌ای معاونان جدید برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را منصوب کرد.
جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد
جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور اعضای مجمع به منظور بررسی بودجه و برنامه عملیاتی پیشنهادی سال 1400 و همچنین بررسی بودجه اصلاحی سال 99 برگزار شد.

تاریخ بروزرسانی : ۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۲۹