/ اخبار
قدردانی مدیرکل دفتر مدیرعامل ،روابط عمومی و امور بین الملل از عوامل اجرایی غرفه شرکت
در چهارمین روز از برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر مدیرعامل ،روابط عمومی و امور بین الملل از عوامل اجرایی غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت قدردانی کرد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۰
تقدیر مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران از شرکت ارتباطات زیرساخت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) تقدیر کرد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
بازدید معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت و مدیران ارشد سازمان های تابعه وزارت از غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت
در سومین روز برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت همانند روزهای اول و دوم نمایشگاه میزبان حضور مدیران ارشد شرکت و سازمان های تابعه وزارت بود .
۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳
بازدید مدیران ارشد شرکت و سازمان های تابعه وزارت از غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت
در دومین روز برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت میزبان حضور مدیران ارشد شرکت و سازمان های تابعه وزارت بود .
۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵
قدردانی مدیرکل دفتر مدیرعامل ،روابط عمومی و امور بین الملل از عوامل اجرایی غرفه شرکت
در چهارمین روز از برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر مدیرعامل ،روابط عمومی و امور بین الملل از عوامل اجرایی غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت قدردانی کرد.
تقدیر مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران از شرکت ارتباطات زیرساخت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) تقدیر کرد.
بازدید معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت و مدیران ارشد سازمان های تابعه وزارت از غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت
در سومین روز برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت همانند روزهای اول و دوم نمایشگاه میزبان حضور مدیران ارشد شرکت و سازمان های تابعه وزارت بود .
بازدید مدیران ارشد شرکت و سازمان های تابعه وزارت از غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت
در دومین روز برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ( تلکام 2021 ) غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت میزبان حضور مدیران ارشد شرکت و سازمان های تابعه وزارت بود .