» اخبار
پیام دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت عید نوروز
به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

بهار فصل رویش است؛ موهبتی است که ما ایرانیان گرامی اش می داریم و شروعی تازه از زندگی مان را با آن آغاز می کنیم.
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱
نرگس حسینی به عنوان مدیرکل توسعه سرمایه انسانی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت , نرگس حسینی به سمت مدیرکل توسعه سرمایه انسانی شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد .
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
دیدار و گفتگوی مدیرعامل با مدیران و همکاران ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانها
در راستای هم اندیشی با کارکنان ، صبح بیست وششم اسفندماه دکتر عباسی شاهکوه از طریق ویدئو کنفرانس با همکاران ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانها دیدار و گفتگو کرد .
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین و پایداری شبکه در ایام نوروز
رییس کمیته تامین ارتباطات مناسبت های ملی و مذهبی از تمهیدات ویژه در راستای سرویس دهی مطلوب به مشتریان و اپراتورها در ایام نوروزخبر داد .
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱
پیام دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت عید نوروز
به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

بهار فصل رویش است؛ موهبتی است که ما ایرانیان گرامی اش می داریم و شروعی تازه از زندگی مان را با آن آغاز می کنیم.
نرگس حسینی به عنوان مدیرکل توسعه سرمایه انسانی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت , نرگس حسینی به سمت مدیرکل توسعه سرمایه انسانی شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد .
دیدار و گفتگوی مدیرعامل با مدیران و همکاران ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانها
در راستای هم اندیشی با کارکنان ، صبح بیست وششم اسفندماه دکتر عباسی شاهکوه از طریق ویدئو کنفرانس با همکاران ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانها دیدار و گفتگو کرد .
اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین و پایداری شبکه در ایام نوروز
رییس کمیته تامین ارتباطات مناسبت های ملی و مذهبی از تمهیدات ویژه در راستای سرویس دهی مطلوب به مشتریان و اپراتورها در ایام نوروزخبر داد .
پیام دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت عید نوروز
به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

بهار فصل رویش است؛ موهبتی است که ما ایرانیان گرامی اش می داریم و شروعی تازه از زندگی مان را با آن آغاز می کنیم.
نرگس حسینی به عنوان مدیرکل توسعه سرمایه انسانی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت , نرگس حسینی به سمت مدیرکل توسعه سرمایه انسانی شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد .
دیدار و گفتگوی مدیرعامل با مدیران و همکاران ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانها
در راستای هم اندیشی با کارکنان ، صبح بیست وششم اسفندماه دکتر عباسی شاهکوه از طریق ویدئو کنفرانس با همکاران ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانها دیدار و گفتگو کرد .
اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین و پایداری شبکه در ایام نوروز
رییس کمیته تامین ارتباطات مناسبت های ملی و مذهبی از تمهیدات ویژه در راستای سرویس دهی مطلوب به مشتریان و اپراتورها در ایام نوروزخبر داد .