» اخبار
تجمع بزرگ عزاداران حسینی  خانواده ارتباطات در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد
همزمان با هفتمین روز ماه محرم ، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین ( ع) با حضور مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت همپا با خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) در حسینیه پیامبر اعظم (ص)برگزار شد
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) با حضور مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه در شب های پنجم و ششم محرم در حسینیه پیامبر اعظم (ص) به میزبانی این شرکت برگزار شد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰
از پزشکان درمانگاه  حمیدیه تقدیر شد
به مناسبت یکم شهریور روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا از پزشکان معاونت بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان تقدیر شد .
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸
از پزشکان  درمانگاه امام علی (ع)تقدیر شد
به مناسبت یکم شهریور روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا از پزشکان درمانگاه امام علی مستقر در ساختمان مرکزی تقدیر شد .
۰۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲
تجمع بزرگ عزاداران حسینی  خانواده ارتباطات در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد
همزمان با هفتمین روز ماه محرم ، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین ( ع) با حضور مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت همپا با خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) در حسینیه پیامبر اعظم (ص)برگزار شد
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) با حضور مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه در شب های پنجم و ششم محرم در حسینیه پیامبر اعظم (ص) به میزبانی این شرکت برگزار شد.
از پزشکان درمانگاه  حمیدیه تقدیر شد
به مناسبت یکم شهریور روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا از پزشکان معاونت بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان تقدیر شد .
از پزشکان  درمانگاه امام علی (ع)تقدیر شد
به مناسبت یکم شهریور روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا از پزشکان درمانگاه امام علی مستقر در ساختمان مرکزی تقدیر شد .
تجمع بزرگ عزاداران حسینی  خانواده ارتباطات در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد
همزمان با هفتمین روز ماه محرم ، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین ( ع) با حضور مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت همپا با خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) در حسینیه پیامبر اعظم (ص)برگزار شد
مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) با حضور مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه در شب های پنجم و ششم محرم در حسینیه پیامبر اعظم (ص) به میزبانی این شرکت برگزار شد.
از پزشکان درمانگاه  حمیدیه تقدیر شد
به مناسبت یکم شهریور روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا از پزشکان معاونت بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان تقدیر شد .
از پزشکان  درمانگاه امام علی (ع)تقدیر شد
به مناسبت یکم شهریور روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا از پزشکان درمانگاه امام علی مستقر در ساختمان مرکزی تقدیر شد .

 

برگزیده اخبار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
برگزیده اخبار 25 شهریور
برگزیده اخبار 24 شهریور
برگزیده اخبار 23 شهریور
برگزیده اخبار 20 شهریور
برگزیده اخبار 17 شهریور
برگزیده اخبار 16 شهریور
برگزیده اخبار 13 شهریور
برگزیده اخبار12 شهریور
برگزیده اخبار 11 شهریور
برگزیده اخبار 10 شهریور
برگزیده اخبار 9 شهریور
برگزیده اخبار 6 شهریور 
برگزیده اخبار 5 شهریور
برگزیده اخبار 4 شهریور
برگزیده اخبار 3 شهریور
برگزیده اخبار 2 شهریور
برگزیده اخبار 28 مرداد
برگزیده اخبار 27 مرداد
برگزیده اخبار 26 مرداد
برگزیده اخبار 23 مرداد
برگزیده اخبار 22 مرداد
برگزیده اخبار 19 مرداد
برگزیده اخبار 16 مرداد
برگزیده اخبار 15 مرداد
برگزیده اخبار 14 مرداد
برگزیده اخبار 13 مرداد
برگزیده اخبار 12 مرداد
برگزیده اخبار 9 مرداد
برگزیده اخبار 8 مرداد
برگزیده اخبار 7 مرداد
برگزیده اخبار 6 مرداد
برگزیده اخبار 5 مرداد
برگزیده اخبار 2 مرداد
برگزیده اخبار 1 مرداد
برگزیده اخبار 31 تیر
برگزیده اخبار 30 تیر
برگزیده اخبار26 تیر
برگزیده اخبار 25 تیر
برگزیده اخبار 24 تیر
برگزیده اخبار23 تیر
برگزیده اخبار 22 تیر
برگزیده اخبار 18 تیر
برگزیده اخبار 17 تیر
 برگزیده اخبار 16 تیر
 برگزیده اخبار 15 تیر
برگزیده اخبار 12 تیر
 برگزیده اخبار 11 تیر
 برگزیده اخبار 10 تیر
برگزیده اخبار 9 تیر
 برگزیده اخبار 5 تیر
برگزیده اخبار 4 تیر
 برگزیده اخبار 3 تیر
برگزیده اخبار 2 تیر
برگزیده اخبار 1 تیر
 برگزیده اخبار 29 خرداد
 برگزیده اخبار 28 خرداد
 برگزیده اخبار 27 خرداد
برگزیده اخبار26خرداد   
برگزیده اخبار25خرداد  
 برگزیده اخبار22خرداد  
 برگزیده اخبار21خرداد  
 برگزیده اخبار19و 20خرداد  
برگزیده اخبار13خرداد  
برگزیده اخبار12خرداد 
 برگزیده اخبار11خرداد
برگزیده اخبار 8 خرداد
 برگزیده اخبار 7 خرداد
 برگزیده اخبار 5 خرداد
برگزیده اخبار 4 خرداد
 برگزیده اخبار 1 خرداد
برگزیده اخبار 31 اردیبهشت
برگزیده اخبار 30 اردیبهشت 
برگزیده اخبار 29 اردیبهشت 
برگزیده اخبار 28 اردیبهشت