صفحه اصلیجزییات خبر

حضور کارشناسان اداره ارزیابی فنی در زیرساخت استان هرمزگان

حضور کارشناسان اداره ارزیابی فنی در زیرساخت استان هرمزگان
کارشناسان اداره ارزیابی فنی در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان، حضوریافتند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ جلسه مشترکی با حضور مهدی عسکری زاده مدیر ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان و کارشناسان اداره ارزیابی فنی و حوزه فنی مدیریت، در محل مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان، برگزار شد.

طی این جلسه، برنامه زمان بندی ارزیابی در واحدهای انتقال ، دیتا و سوئیچ ، تغذیه نیرو و فیبرنوری در همه ایستگاه های استان و مشکلات موجود در حوزه نگهداری بررسی و مطرح شد.

مهدی عسکری زاده مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان با ارائه گزارشی از مشکلات موجود در حوزه های مختلف نگهداری در استان هرمزگان به بیان نیازها و چالش های موجود پرداخت و در ادامه جهت بهبود پایداری شبکه راه کارهایی ارائه شد.
۷ اسفند ۱۴۰۱
پایان خبر/
لوگو سایت
  • ساختمان مرکزی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 17
  • خدمات داخلی service.sales@tic.ir
    خدمات بین‌الملل commercial.contract@tic.ir
    روابط عمومی و امور بین‌الملل news@tic.ir
۱۵ نفر
۵۷,۶۰۳ نفر
۳۶۵ نفر
۵۲۸ نفر
۳ مهر ۱۴۰۲
۱,۵۹۵ نفر
3.235.60.197
Other
USA
عناوین آبی
عناوین قرمز
افزایش سایز قلم
کاهش سایز قلم
بزرگ نمایی
کوچک نمایی
بازگشت به پیشفرض