صفحه اصلیجزییات خبر

پیاده سازی ارزیابی های مختلف در سامانه Billing

پیاده سازی ارزیابی های مختلف در سامانه Billing
پیاده سازی ارزیابی های مختلف جهت جلوگیری از اعمال تخلف در تولید صورتحساب ها
همواره بروز تخلف در سامانه های مخابراتی امری اجتناب ناپذیر است که با پیاده سازی ارزیابی های مختلف جهت جلوگیری از اعمال تخلف در تولید صورتحساب ها و با به کارگیری فرآیند های کاربردی، روند های بروز خطا و تخلف رصد می گردد.
 
۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان خبر/
لوگو سایت
  • ساختمان مرکزی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 17
  • خدمات داخلی service.sales@tic.ir
    خدمات بین‌الملل commercial.contract@tic.ir
    روابط عمومی و امور بین‌الملل news@tic.ir
۳۵ نفر
۶۰,۴۰۳ نفر
۴۴۳ نفر
۵۱۸ نفر
۳ مهر ۱۴۰۲
۱,۵۹۵ نفر
18.205.26.39
Other
USA
عناوین آبی
عناوین قرمز
افزایش سایز قلم
کاهش سایز قلم
بزرگ نمایی
کوچک نمایی
بازگشت به پیشفرض