صفحه اصلیجزییات خبر
مشاور وزیر در توسعهICT در مناطق روستایی،تاکید کرد:

لزوم توجه اپراتورها نسبت به پروژه توسعه ارتباطات روستایی

لزوم توجه اپراتورها نسبت به پروژه توسعه ارتباطات روستایی
مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی در جلسه شورای هماهنگی مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان، گفت: اپراتورها باید نسبت به پروژه توسعه ارتباطات روستایی، نقش ملی قائل شوند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ جلسه شورای هماهنگی مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان با حضور ایرج روحی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) ، مهدی عسکری زاده مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان ، مهندس قویدل فرد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان و جمعی از مدیران حوزه ICT به میزبانی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان برگزار شد.

در این نشست، مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) گفت: نیازمند این بودیم که تیم های طراحی و اجرایی از لایه ستاد خارج و در کف میدان باشند تا با چالش های استان از نزدیک مواجه شوند که به این شکل در تعامل با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان  بسیاری از اطلاعات شفاف می شود و یک رقابت سالم بین اپراتورها شکل می گیرد.

مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) تاکید کرد: حوزه ارتباطات روستایی حوزه اقتصادی نیست؛ اپراتورها باید نسبت به پروژه توسعه ارتباطات روستایی نقش ملی قائل باشند.

وی ادامه داد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به عنوان نماینده وزارت و مدیر پروژه در استان است؛ اما تمام دستگاه های تابعه وزارت در استان در توسعه ارتباطات نقش دارند.

روحی افزود: خوشبختانه فرهنگ کاری و تعامل بین دستگاه های تابعه وزارت و مخابرات استان مشهود است و امیدوارم حاصل این جلسات با حضور مدیران دستگاه های تابعه وزارت در استان و نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه، یک نقشه اجرایی با قابلیت اجرایی حداقل 90 درصد باشد.

۲۲ دی ۱۴۰۰
پایان خبر/
لوگو سایت
  • ساختمان مرکزی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 17
  • خدمات داخلی service.sales@tic.ir
    خدمات بین‌الملل commercial.contract@tic.ir
    روابط عمومی و امور بین‌الملل news@tic.ir
۱۶ نفر
۱,۰۹۱,۶۲۲ نفر
۵۰ نفر
۳۷۴ نفر
۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۵۷۲ نفر
3.238.174.191
Other
USA
عناوین آبی
عناوین قرمز
افزایش سایز قلم
کاهش سایز قلم
بزرگ نمایی
کوچک نمایی
بازگشت به پیشفرض