در بازدید از زیرساخت های ارتباطی استان قم؛

لزوم استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی در ارتباطات زیر ساخت استانها

لزوم استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی در ارتباطات زیر ساخت استانها
دکتر محمد زاده لاجوردی عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بر بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در مدیریت و راهبری مراکز و لزوم استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی در ارتباطات زیر ساخت استانها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ دکتر محمد زاده لاجوردی عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت که به منظوربازدید از زیرساخت های ارتباطی استان قم ، 27 آبان ماه سالجاری به این استان سفر کرده بود بر تقویت مدیریت‌های ارتباطات زیر ساخت استان ها و بهره‌گیری از ظرفیت هر استان در پیشبرد اهداف شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد.

2

در ابتدای این جلسه مهندس شاهینی مدیرارتباطات زیرساخت استان قم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در ارتباط با وضعیت ارتباطات و برنامه های توسعه زیرساخت های ارتباطی این استان را ارایه کرد.
همچنین مدیرارتباطات زیرساخت استان قم در خصوص سامانه مدیریت جامع نگهداری مراکز زیرساخت (iMMS) که توسط مدیریت استان طراحی و پیاده‌سازی شده است ، توضیحاتی ارائه کرد و امکانات و ظرفیت‌های این نرم‌افزار برای بهبود عملکرد نگهداری مرکز زیر ساخت استان را تشریح کرد.

1
در ادامه عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور در جمع پرسنل این استان بر رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تاکید کرد.
در پایان دکتر محمدزاده لاجوردی عضو هیات مدیره از واحدهای فنی مراکز نگهداری PC قم بازدید و با پرسنل فنی حاضر در این سالنها گفتگو کرده و
از نزدیک در جریان شرایط نگهداری و پروژه‌های اجرا شده و در حال اجرای استان قرار گرفت.

رسانه جدید

۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰
تعداد بازدید : ۶۴۷