بازدید مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام از زیرساخت چهارمحال و بختیاری

بازدید مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام از زیرساخت چهارمحال و بختیاری
مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان چهارمحال و بختیاری بازدید کرد.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر عباسی مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی پیام و هیئت همراه با حضور در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان چهارمحال و بختیاری از امکانات استان در حوزه های مختلف بازدید کرد و شرایط گسترش امکانات، جهت ارائه خدمات به پرسنل را بررسی کرد.

 در پایان این بازدید، هماهنگی های لازم در این زمینه با مدیریت ارتباطات زیرساخت استان  انجام شد. 

 عباسی

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۲
تعداد بازدید : ۱۱۸