شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به دریافت تندیس برنزین سطح یک در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال شد

شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به دریافت تندیس برنزین سطح یک در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال شد
شرکت ارتباطات زیر ساخت در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق به کسب تندیس برنزین سطح یک در محور زبدگی دیجیتال شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال درروزهای 15 و 16 شهریورماه برگزار و در پایان این کنفرانس، تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال به مهندس اصغریان معاون فناوری اطلاعات مدیرعامل به نمایندگی از شرکت اعطا شد.
در پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که با راهبری دانشگاه تهران در چهار محور برگزار شده بود ، شرکت ارتباطات زیرساخت در دو محور زبدگی دیجیتال و رهبری دیجیتال برای نخستین بار شرکت کرد.
بر اساس این گزارش ، ارزیابی محور زبدگی دیجیتال که این شرکت در این بخش موفق به کسب تندیس برنز شده در ده بعد و صد شاخص مبتنی بر مدل تحول دیجیتال 20200 انجام شده است.
ابعاد محور زبدگی دیجیتال مبتنی بر مدل تحول دیجیتال شامل : مدل کسب و کار و اکوسیستم، تجربه مشتری، تجربه کارکنان، فرآیند، حکمرانی و رهبری،فرهنگ و مهارت، فناوری، پلتفرم و داده، نوآوری و استراتژی می باشد که در ده شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت.
شایان ذکر است : جلسه داخلی پیش ارزیابی پس از برگزاری 10 جلسه و بالغ بر 500 نفر ساعت تلاش مستمر همکاران و جلسه ارزیابی در تاریخ 9 شهریورماه به صورت مجازی توسط سر ارزیاب و ارزیابان جایزه ملی تحول دیجیتال و با پاسخگویی همکاران معاونت فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی و توسعه کسب و کار، دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل و اداره کل توسعه سرمایه انسانی برگزار شد.

۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۲۳:۵۳
تعداد بازدید : ۳۰۰