بازدید رییس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان

بازدید رییس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان
رئیس سازمان بسیج کارمندان استان سمنان به همراه فرمانده بسیج کارمندان شهرستان سمنان از مدیریت ارتباطات زیرساخت سمنان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، در این دیدار سادات حسینی مدیر ارتباطات زیرساخت اظهار کرد: داشتن روحیه بسیجی، بصیرت و خدمت جهادی همکاران بسیار حایز اهمیت است.

 درادامه سرهنگ امامی مسئول بسیج کارمندان استان سمنان ،ضمن  قدردانی از اقدامات و عملکرد پایگاه بسیج بعثت از مدیر و فرمانده پایگاه به عنوان پایگاه نمونه تقدیر کرد.

۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵
تعداد بازدید : ۵۹