بازدید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات، از مدیریت ارتباطات زیرساخت لرستان

بازدید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات، از مدیریت ارتباطات زیرساخت لرستان
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت، از مدیریت زیرساخت لرستان بازدید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی وامور بین الملل، مهندس کرمی به اتفاق همکاران این دفتر، 18 و 19 خرداد ماه، از بخش های مختلف فنی، اداری و مرکز PC خرم آباد، بروجرد و الیگودرز و پایانه فیبر نوری دره کی، بازدید کرد.

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۹
تعداد بازدید : ۹۳