عملکرد سالانه و پایش شبکه ارتباطات زیرساخت کرمانشاه، ارزیابی شد

عملکرد سالانه و پایش شبکه ارتباطات زیرساخت کرمانشاه، ارزیابی شد
ارزیابی سالانه عملکرد و پایش شبکه حوزه عملکردی مدیریت ارتباطات زیرساخت و پیمانکار نگهداری شبکه استان کرمانشاه، انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با حضور کارشناسان اداره ارزیابی فنی و هماهنگی و واکنش سریع، جلسه ارزیابی شبکه ارتباطات زیرساخت و عملکرد مدیریت ارتباطات زیر ساخت استان کرمانشاه برگزار شد.

 این بازدید دوهفته ای، توسط اکیپ اعزامی ازاداره ارزیابی فنی شبکه، انجام شد.

 در این بازدید مسیرهای فیبر نوری، مراکز و ایستگاههای شرکت ارتباطات زیر ساخت استان کرمانشاه بررسی، تست و ارزیابی شد.

 در جلسه پایانی این ارزیابی، کارشناسان اعزامی، گزارش کاملی از وضعیت شبکه و نقاط ضعف و قوت عملکرد سیستمهای موجود، ارایه دادند.

 همچنین در این نشست، پیشنهاداتی درجهت بهبود شبکه استان، ارائه شد.

 درپایان، مهندس نوشادفر مدیر ارتباطات زیر ساخت استان کرمانشاه، از دقت نظر و حسن توجه کارشناسان اعزامی و معاونت فنی شرکت ارتباطات زیرساخت، تشکر کرد.

۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۹
تعداد بازدید : ۶۵