بازدید مدیر ارتباطات زیرساخت استان سمنان از مسیر های فیبر نوری آسیب دیده سیلاب

بازدید مدیر ارتباطات زیرساخت استان سمنان از مسیر های فیبر نوری آسیب دیده سیلاب
​مدیر ارتباطات زیرساخت استان سمنان از مسیر های فیبر نوری آسیب دیده سیلاب ​استان بازدید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل، سادات حسینی مدیر ارتباطات زیرساخت استان سمنان و هیئت همراه، سوم فروردین ماه 1400، از مسیر های فیبر نوری ورودی بیارجمند به سمت زمان آباد و از مسیر سیل بردگی فیبر نوری کیلومتر 21 شاهرود طرود، بازدید  کردند.

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۴۳
تعداد بازدید : ۵۸