معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات در زیرساخت استان یزد حضور یافت

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات در زیرساخت استان یزد حضور یافت
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر کل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادهای وزارت ​درزیرساخت استان یزد حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل،  مهندس بنابی معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حسینی مدیر کل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دکتر پاکدل مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در محل مدیریت ارتباطات زیر ساخت استان یزد حضور یافتند و در جلسه ای که با حضور مهندس ذوالفقاری مدیر ارتباطات زیر ساخت استان یزد و پرسنل شاغل در مدیریت زیر ساخت یزد تشکیل شد،شرکت کردند

 در این جلسه ذوالفقاری نسبت به معرفی پرسنل و ارائه گزارش کاملی ازعملکرد واحدهای انتقال و مدیریت شبکه – سوئیچ و دیتا- فیبرنوری – تغذیه نیرو - راه، ساختمان و تأسیسات- مالی،اداری و پشتیبانی فنی مدیریت ارتباطات زیرساخت استان یزد ارائه کردند.

 پس ازآن، از بخش های مختلف مرکز pc یزد، بازدید شد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲
تعداد بازدید : ۹۷