به مناسبت روز درختکاری :

درختکاری در شرکت ارتباطات زیرساخت

درختکاری در شرکت ارتباطات زیرساخت
طی مراسمی که به مناسبت روز درختکاری با حضور مهندس فتاحی معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهندس کشاورز و مهندس خباز اعضای هیأت مدیره برگزارشد . سه اصل درخت با رعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه فضای سبز شرکت ارتباطات زیرساخت کاشته شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در این مراسم که تقی محمدی معاون توسعه منابع ، حسنعلی عیسی زاده مدیر کل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی وامور بین الملل ، محمدرضا نورآبادی مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و جمعی از کارکنان و مدیران شرکت حضور داشتند سه نهال درخت توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره غرس شد .
در پایان این مراسم لوح های تقدیری توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به نیروهای پیمانکاری بخش خدمات فضای سبز شرکت اهداء و از تلاشهای آنان قدردانی شد.

1

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۵
تعداد بازدید : ۶۰۱