برگزاری مانور و آموزش حفاظتی ​در استان سمنان

برگزاری مانور و آموزش حفاظتی ​در استان سمنان
مانور و آموزش های حفاظتی گردان بیت المقدس در ارتباطات زیرساخت سمنان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، مانور و آموزش های حفاظتی گردان بیت المقدس در ارتباطات زیرساخت سمنان با حضور فرمانده سپاه ناحیه سمنان جناب سرهنگ امامی و فرمانده بسیج ادارات جناب سرهنگ دهرویه و سادات حسینی مدیر ارتباطات زیرساخت سمنان برگزارشد.

 

 

۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۴۷
تعداد بازدید : ۴۷