جلسه مستندسازی تجارب خبرگان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد

جلسه مستندسازی تجارب خبرگان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد
جلسه مستندسازی تجارب خبرگان شرکت به منظور ارتقاء و حفظ دانش های سازمانی به مدت سه روز ، از 4 الی 6 بهمن ماه سال جاری در شرکت ارتباطات زیر ساخت برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، در جلسه نخست مستند سازی تجارب خبرگان شرکت ، مهندس محمدخانی مدیرکل مدیریت سامانه‌های عملیاتی شبکه کسب‌وکار به بیان تجارب خود در عرصه پروژه های شرکت جهت ثبت توسط تیم مدیریت دانش پرداخت .

12

لازم به ذکر است ، مستند سازی تجارب بازنشستگان و خبرگان که توسط اداره کل معماری سازمانی و مدیریت سامانه اطلاعاتی شرکت راهبری و مدیریت می شود راهکاری برای نگهداشت دانش سازمانی در شرکت در نظرگرفته می شود .در این شیوه محتوای حاصل جلسات در قالب بسته دانشی پیاده‌سازی و سپس به منظور ارزیابی در نرم‌افزار مدیریت دانش ثبت می شود.

۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰
تعداد بازدید : ۵۶۳