دیدار مدیرارتباطات زیر ساخت استان ایلام با معاون توسعه منابع استانداری استان

دیدار مدیرارتباطات زیر ساخت استان ایلام با معاون توسعه منابع استانداری استان
در راستای تعامل و ارتباط نزدیک با مسئولین استان ،مهندس حسن بیگی مدیر ارتباطات زیر ساخت استان ایلام با مهندس بسطامی معاون توسعه منابع استانداری استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل، در این دیدار مهندس حسن بیگی به تشریح اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت واجرای پروژه های مهم زیرساخت ارتباطی از جمله 600 کیلومتر شبکه فیبر نوری وتوسعه ظرفیت دیتای استان پرداخت.
وی خواستار همکاری پیش از پیش تمامی دستگاههای اجرایی استان نسبت به پرداخت مطالبات وهزینه بهای سرویس های دریافتی از شرکت ارتباطات زیرساخت شد .

۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۰۳
تعداد بازدید : ۴۹