مهندس رضا موسوی به عنوان مدیر ارتباطات زیر ساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استانها منصوب شد

مهندس رضا موسوی به عنوان مدیر ارتباطات زیر ساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استانها منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس فتاحی معاون وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ، مهندس رضا موسوی به عنوان مدیرارتباطات زیر ساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استانها در شرکت منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت ؛ طی مراسمی که با حضور حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر مدیرعامل ،روابط عمومی و امور بین الملل برگزار شد، مهندس رضا موسوی به عنوان مدیر ارتباطات زیر ساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استانها منصوب و از خدمات مهندس معادی سرپرست سابق این دفتر تقدیر به عمل آمد.

ئ

مدیر کل مدیریت سامانه های عملیات شبکه کسب و کار شرکت ارتباطات زیر ساخت ، مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم و سرپرست ارتباطات زیر ساخت استان قم از مسئولیت های قبلی مهندس سید رضا موسوی می باشد.

۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۷:۵۱
تعداد بازدید : ۱,۵۲۳