جلسه هم اندیشی ارتباطات زیرساخت استان استان اردبیل با پیمانکار نگهداری استان برگزار شد

جلسه هم اندیشی ارتباطات زیرساخت استان استان اردبیل با پیمانکار نگهداری استان برگزار شد
جلسه هم اندیشی ارتباطات زیرساخت استان استان اردبیل با مدیر و مسئولان استانی پیمانکار نگهداری پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی استان در ارتباطات زیر ساخت استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ، در این جلسه که با حضور مهندس صفری مدیر ارتباطات زیرساخت استان اردبیل برگزار شد در خصوص مفاد و دستورالعمل قرارداد نگهداری بحث و تبادل نظر شد .


۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹
تعداد بازدید : ۱۰۹