شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت، استاندارد ISO 9001-2015 شد

شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت، استاندارد ISO 9001-2015 شد
شرکت ارتباطات زیرساخت برای چهاردهمین سال موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت، استاندارد ISO 9001-2015 و تمدید گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001-2007 شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، جلسه اختتامیه ممیزی استانداردهایISO 9001-2015 و OHSAS 18001-2007با حضور مهندس کشاورز عضو هیئت مدیره و جمعی از معاونین مدیرعامل و مدیران کل در روز سیزدهم مهرماه سالجاری برگزار شد.

m22

بر اساس این گزارش ،در راستای تحقق خط مشی و اهداف سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و در جهت اطمینان از اثربخشی پیاده سازی این سیستم ها در شرکت ارتباطات زیرساخت، در روزهای 12 و 13 مهر ماه سالجاری ممیزی استانداردهایISO 9001-2015 وOHSAS 18001-2007 با حضور ممیزان بین المللی و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار و شرکت ارتباطات زیرساخت موفق شدگواهینامه مدیریت ،کیفیت و استاندارد ISO 9001-2015 دریافت کند.

m33

ممیزان بین المللی شرکت IMQ با همکاری کارشناسان اداره کل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی و با رعایت پروتکل های بهداشتی از برخی واحدهای مختلف شرکت بازدید و ضمن بررسی مدارک و شواهد موجود و هم چنین مصاحبه با نمایندگان و مسئولین واحدها( به صورت ویدئو کنفرانس) وضعیت میزان انطباق استانداردهای مذکور را مورد ممیزی قراردادند.
لازم به ذکر است ، جلسه افتتاحیه ممیزی استانداردهایISO 9001-2015 و OHSAS 18001-2007 با حضور مهندس فتاحی معاون وزیر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، اعضاء هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران کل دوازدهم مهرماه سالجاری در شرکت ارتباطات زیر ساخت برگزار شد.

۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲
تعداد بازدید : ۵۸۵