فیلمی که مهندس فتاحی در رابطه با افتتاح مسیر دوم فیبر نوری در خلیج فارس در توئیتر منتشر کرد

فیلمی که مهندس فتاحی در رابطه با افتتاح مسیر دوم فیبر نوری در خلیج فارس در توئیتر منتشر کرد
مهندس فتاحی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توئیت خود نوشت: "با وجود همه سختی‌ها، مسیر دوم فیبر نوری‌ جزایر خلیج فارس با عنوان اتصال پاره‌های تن وطن به سرزمین اصلی، در قالب اقدامات شبکه‌ ملی‌ اطلاعات، با همکاری جهادی شرکت ارتباطات‌ زیرساخت و شرکت صنایع قطعات الکترونیک صاایران‌ با تکیه کامل بر توان داخل افتتاح شد. گام‌ بعدی، صادرات خدمات فیبر‌های دریایی."
 
 
                                                                                                                         
 
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷
تعداد بازدید : ۸۲۲