مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با فرماندار شهرستان بابل دیدار کرد

مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با فرماندار شهرستان بابل دیدار کرد
در راستای تعامل و ارتباط نزدیک با مسئولین استان ، مهندس صالحیان مدیرارتباطات زیر ساخت استان مازندران با دکتر ولیزاده فرماندار شهرستان بابل هفدهم تیرماه سالجاری دیدار کرد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل، مهندس صالحیان مدیر ارتباطات زیر ساخت استان در این دیدار ضمن معرفی شرکت ارتباطات زیرساخت و دستاوردهای آن ، توضیحاتی در خصوص عملکرد و فعالیت های ارتباطات زیرساخت استان ارائه کرد.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب پایداری ارتباطات استان بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر سازمانها و ارگانها در جهت صیانت از مسیرهای فیبر نوری استان تاکیدکرد.
در این دیدار دکتر ولیزاده فرماندار شهرستان بابل، ضمن تشریح اهمیت و جایگاه شرکت ارتباطات زیرساخت در بحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، همکاری صمیمانه و بیش از پیش مدیریت ارتباطات زیر ساخت استان با فرمانداری ویژه شهرستان بابل را خواستار شد.

۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۱
تعداد بازدید : ۷۲