ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد

ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) دهم لغایت یازدهم ماه سالجاری به مدتی دو روز در ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، این ارزیابی در راستای توسعه استقرار الزامات ایمنی و سلامت شغلی کارکنان در سطح مدیریت های ارتباطات زیرساخت استان ها برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، جلسه اختتامیه ارزیابی و ارائه گزارش نهایی با حضور مدیرارتباطات زیرساخت استان، معاون، مسئول حراست و سایر کارکنان استان در روز یازدهم تیرماه انجام شد.
گفتنی است نتایج نهایی ارزیابی استان ها پس از جمع بندی در جلسه بازنگری مدیریت با حضور مدیران ارشد شرکت جهت تصمیم سازی ارائه خواهد شد.

۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹
تعداد بازدید : ۶۲