بازدید عضو هیات مدیره شرکت از ارتباطات زیرساخت استان کرمانشاه

بازدید عضو هیات مدیره شرکت از ارتباطات زیرساخت استان کرمانشاه
مازیارکشاورز عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به منظوربازدید ازپروژه های ارتباطات زیرساختی استان کرمانشاه، دوم تا چهارم تیر ماه سالجاری به این استان سفر کرد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ در این سفرمهندس همتی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و حسن صمدی مدیر کل حقوقی مازیار کشاورز را همراهی می کردند.

9

در این دیدار مهندس نوشادفر مدیر ارتباطات زیرساخت استان کرمانشاه با گزارشی از اقدامات صورت گرفته در ارتباط با وضعیت ارتباطات و برنامه های توسعه زیرساخت های ارتباطی این استان را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش مهندس کشاورزو هیات همراه از واحدهای فنی مراکز نگهداری pc،ماکروویو ، مرکز ماهواره رسالت و ایستگاه خورین استان کرمانشاه بازدید و با پرسنل حاضر در این سالنها گفتگو کردند.
همچنین عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور در جمع پرسنل بخش پیمانکاری این استان بر رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تاکید کرد.

۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۱,۱۳۵