ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) در ارتباطات زیرساخت استان بوشهر برگزار شد

ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی ( HSE ) در ارتباطات زیرساخت  استان بوشهر  برگزار شد
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی HSE ) ( نوزدهم لغایت بیست و یکم خرداد ماه سالجاری به مدت سه روز در ارتباطات زیرساخت استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، این ارزیابی در راستای توسعه استقرار الزامات ایمنی و سلامت شغلی کارکنان در سطح مدیریت های ارتباطات زیرساخت استان ها برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، جلسه اختتامیه ارزیابی و ارائه گزارش نهایی با حضور مدیرارتباطات زیرساخت استان، معاون، مسئول حراست و سایر کارکنان استان در روز بیست و یکم خرداد انجام شد.
گفتنی است نتایج نهایی ارزیابی استان ها پس از جمع بندی در جلسه بازنگری مدیریت با حضور مدیران ارشد شرکت جهت تصمیم سازی ارائه خواهد شد.

۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵
تعداد بازدید : ۳۵