بازدید عضو هیات مدیره شرکت از ارتباطات زیرساخت استان زنجان

بازدید عضو هیات مدیره شرکت از ارتباطات زیرساخت استان زنجان
مازیارکشاورز عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به منظوربازدید از زیرساخت های ارتباطی استان زنجان، بیست و ششم خرداد ماه سالجاری به این استان سفر کرد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ در این سفر مهندس آغ بیات معاون فنی مدیرعامل ،حسن صمدی مدیر کل حقوقی و عباس وافی معاون حراست مازیار کشاورز را همراهی می کردند.

4

وی با بازدید از مرکز ارتباطی pc استان زنجان در جمع پرسنل این مرکز حضور یافت و ضمن گفتگوی رو در رو، از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات آنان قرار گرفت.
در این دیدار، مهندس حدادی مدیر ارتباطات زیرساخت استان زنجان با تشریح پروژه های در دست اقدام و وضعیت ارتباطات استان ، گزارشی از اقدامات و برنامه های توسعه زیرساخت های ارتباطی این استان را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و هیات همراه همچنین با حضور در جمع پرسنل بخش پیمانکاری این استان بر رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تاکید کرد.

۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴
تعداد بازدید : ۶۹۲