اهداء کمک های کارکنان ارتباطات زیرساخت استان قم به هموطنان کم بضاعت و آسیب پذیر

اهداء کمک های کارکنان ارتباطات زیرساخت استان قم به هموطنان کم بضاعت و آسیب پذیر
همکاران نوعدوست ارتباطات زیرساخت استان قم به یاری هموطنان کم بضاعت و مناطق محروم شتافتند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل؛ در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری جهت مشارکت در پویش جمع آوری کمک برای خانواده های کم بضاعت و مناطق محروم آسیب پذیر ناشی از کرونا و به منظور مشارکت در این امر خداپسندانه کارکنان ارتباطات زیرساخت قم بخشی از حقوق خود را به صورت داوطلبانه به این امر اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش ، کمک های نقدی داوطلبانه کارکنان صرف تهیه 120 سبد کالا برای نیازمندان استان شد.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴
تعداد بازدید : ۵۱