دیدار معاون وزیر زیر ساخت ترکیه با مهندس بنابی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت

دیدار معاون وزیر زیر ساخت ترکیه  با  مهندس بنابی  نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت
عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه به منظورگسترش همکاری های منطقه ای با مهندس بنابی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت در روز سوم دیماه سالجاری و در محل ساختمان مرکزی این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

به گزار ش روابط عمومی و امور بین الملل ،در این دیدار که دکتر هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ، دکتر آهویی رئیس مرکز امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،مهندس آغ بیات معاون فنی مدیر عامل وحسنعلی عیسی زاده مدیر کل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین‌الملل زیرساخت حضور داشتند ،مهندس بنابی نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت ضمن تاکید بر ضرورت گسترش زمینه های همکاری ، در خصوص موضوع ارتباطات بین الملل و گسترش همکاری های منطقه ای در حوزه فناوری اطلاعات مطالبی ایراد کرد.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت در ادامه بر ضرورت تحقق توافقات چهارجانبه تهران که با حضور وزرای ارتباطات ایران، روسیه، ترکیه و آذربایجان در تیرماه سالجاری برگزار شده بود تأکید کرد.

۴ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰
تعداد بازدید : ۱,۱۱۸