بازدید عضو هیأت مدیره شرکت از ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان

بازدید عضو هیأت مدیره شرکت از ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان
مازیارکشاورز عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور بررسی زیرساخت های ارتباطی مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان، چهارم آذرماه به این استان سفر کرد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ مازیار کشاورز را که در این سفر مهندس همتی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و صمدی مدیرکل حقوقی زیرساخت همراهی می کردند در مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان حضور یافت و با مدیر و کارکنان این استان دیدار و گفتگو کرد.

0ش

بر اساس این گزارش، عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در این سفر ضمن بازدید از مراکز ارتباطی pc امام علی(ع) و امام خمینی بندرعباس با پرسنل حاضر در این مراکز گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات آنان قرار گرفت.
در این دیدار، مهندس ابوالقاسمی مدیر ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان گزارشی از عملکرد و اقدامات سال 98 استان را ارائه کرد .
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر رسیدگی سریع به مسایل و مشکلات پرسنل از اقدامات صورت گرفته از سوی مدیر و کارکنان ارتباطات زیرساخت استان قدردانی کرد.

۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۳
تعداد بازدید : ۹۳۲